Uppdrag

Pingday – visuell identitet med dignitet för stor arena

Pingday bytte namn från Öresundskraft Kommunikationslösningar. Ett gediget varumärkesarbete hade redan genomförts internt, men den sista pusselbiten – den visuella identiteten – saknades. Det nya bolaget vände sig till Yellon på rekommendation av Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborgs stad.

Utmaning

Pingday ägs av Öresundskraft och Helsingborgs stad och driver bland annat det öppna stadsnätet, fibernätet, stadshubben för IoT och flera operatörshotell. Med många intressenter samt en teknisk och digital tjänst, var det viktigt att skapa ett formspråk som var enkelt, mänskligt och lätt att tycka om. Dessutom var det ett tydligt avgränsat samarbete; uppdraget rörde endast den visuella leveransen eftersom bolaget har egna kommunikatörer.

Lösning

En identitet som speglar en aktör som spelar på och passar in på samma arena som stora telekom- och internetleverantörer, som både är kunder och konkurrenter. Den avskalade designen paketerades som logotyp och en enkelt grafisk manual som beskriver färger, typografi, bildspråk, ikoner med mera. Varje moment speglar vem Pingday är, vad bolaget står för och vad man vill.

Logotypen består av ett rent, geometriskt och mjukt typsnitt där i och a fått extra schvung för att likna typsnittet som används i programmering och som avslutas med en punkt. Genom sin särprägel skiljer formen sig från Öresundskraft – en tydlig markering att verksamheten nu ligger ett eget bolag och inte längre är ett affärsområde.

Pingdays grafiska element med streck och punkt som signaler har ett symboliskt släktskap till morsealfabetet. Detta kopplar dels till tjänsten, dels till logotypen. Punkten fungerar som pricken över i och finns även med i olika kombinationer i andra grafiska element, såsom ikoner.

Pingday bidrar till ett enklare uppkopplat liv och gör en sammankopplad värld bättre. Målet är att bli Europas bästa regionala stadsnät, med hjärtat i Helsingborg. Den visuella identiteten förmedlar såväl den dagliga verksamheten som den ambitiösa visionen.

Noga utvalda kulörer understryker Pingdays varumärke. Orange står för mänskligt, värme, aktivitet, passion och glädje. Lila representerar seriositet och trovärdighet. Turkos speglar det digitala och teknologin. Sand fungerar som en lugnande bas till de intensivare färgerna i paletten.