Uppdrag

Jernhusen – Centralstaden

Centralstaden är landets mest komplexa stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Vi fick i uppdrag av Jernhusen att ta fram en webb som förklarar projektet och den nationella angelägenheten att genomföra det nu, samt presenterar det utvalda arkitektförslaget.

Utmaning

Många parter är inblandade i utvecklingen av Centralstaden, därför behövde vi kommunicera med hänsyn till flera olika perspektiv. Dels bolagsperspektivet från Jernhusen, dels det nationella från Trafikverket, det lokala från Stockholms stad och det arkitektoniska från de utvalda arkitekterna.

Lösning

Vi utvecklade en interaktiv berättelse där besökaren tar sig från de infrastrukturella problemen, genom effekterna och fram till det utvalda förslaget och fortsättningen av projektet. På så sätt kunde vi tilltala en bredare målgrupp och skapa bättre förståelse för både projektet och utvecklingsförslaget.

Om Centralstaden

Idag börjar eller slutar 8 av 10 svenska tågresor i Stockholm. Från nu till 2045 beräknas tågtrafiken att öka med 50% och Stockholms Centralstation riskerar att bli en flaskhals för all tågtrafik. Det är en av landets största infrastrukturella utmaningar, men också en historisk möjlighet att utveckla Sveriges mest centrala mötesplats.

Att förenkla och förklara genom en digital upplevelse

Vi valde en onepage-lösning där besökaren scrollar sig genom projektet. På så sätt kunde vi skapa en sammanhängande berättelse i fyra kapitel (En stor utmaning, En bättre plats, Ett utvalt team, En plan för framtiden), där illustrationer, funktioner, texter, färg och form kunde förklara varje del på ett pedagogiskt sätt. Nyfikna besökare som direkt ville se hur Centralstaden kan komma att se ut, kunde navigera i menyn.

"En självklar del av Stockholms innerstad"

För att presentera det utvalda förslaget, lät vi det successivt växa fram i en modell av stationsområdet och innerstaden – från då, genom nu och vidare till visionen om en plats som främjar hållbart resande och ger mer Stockholm att älska.

Annorlunda kräver annorlunda

Centralstaden.se är ingen klassisk webbproduktion. För att skapa en interaktiv upplevelse som berättar historien och skvallrar om framtiden har vi varit ett team av arkitekter, art directors, copywriters, formgivare, projektledare, strateger och utvecklare.

Upplev resultatet på centralstaden.se