Integritetspolicy

Yellon AB värnar om din integritet och värdesätter att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt. Bolaget följer gällande regler och krav och på denna sida vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Yellon AB, org.nr. 556359-0917 ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Yellon AB
Framgången 1
553 18 Jönköping

Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på gdpr@yellon.se.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att förhindra att personuppgiftsincidenter ska inträffa och för att minimera risken att personuppgifter förloras, har Yellon vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Bolaget utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Yellon AB sparar dina personuppgifter när du beställer tjänster, registrerar dig för evenemang, söker en tjänst, fyller i ett kontaktformulär eller registrerar dig för Bolagets nyhetsbrev. Sparade personuppgifter kan vara namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, betalningsinformation, korrespondens och annan information som du lämnat till oss.

Vid vissa situationer kommer vi att be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Då kommer du alltid att få tydlig information om vad du samtycker till och du har rätt att när som helst återkalla samtycket.

Yellon AB samlar även in information om hur besökare använder webbplatsen, vilka sidor som besökts och varifrån besökarna kommer. Informationen är inte på individnivå och hämtas via CMS-system och IP-adress.

Hur vi använder dina uppgifter

Yellon AB sparar enbart de personuppgifter som behövs för respektive ändamål och som kan resultera i att du får bättre information, upplevelse och service. De sparade personuppgifterna används huvudsakligen för att:

  • Tillhandahålla god service
  • Säkerställa snabb korrespondens
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Genomföra transaktioner
  • Optimera vår webbplats
  • Marknadsföra och informera

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte behöver på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller andras rättigheter. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur länge och var vi sparar dina uppgifter

Yellon AB sparar endast personuppgifter så länge de är relevanta för syftet de samlats in för. Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har sparat om dig och det kan du göra kostnadsfritt en gång om året. Begäran ska vara skriftlig och innehålla namn, personnummer och underteckning.

Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter och kan även begära att vi ska radera dem. Du har också rätt att återkalla samtycket till behandlingen av dina personuppgifter och kan när som helst begära att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Dataskyddsombud (DPO)

Vi har utsett ett dataskyddsombud som övervakar vår efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på:

Eduardo San Román
Framgången 1, 55318 Jönköping
+46 (0) 736 797 566
eduardo.sanroman@yellon.se

Cookies

Yellon AB använder cookies för att anpassa och optimera innehållet samt analysera trafik på webbplatsen.

Läs mer om vår hantering av cookies på www.yellon.se/cookies

Ändringar i integritetspolicy

Yellon AB förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller göra justeringar i denna policy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera dessa på yellon.se/integritetspolicy.

Rev 3 / Jönköping 2024-05-23 / ESR