Elmia - Elmia Garden

Mässan Elmia Garden blomstrar på flera plan, och växer både med innehåll och besökare. Vi fick uppdraget att uppdatera deras kommunikation för att spegla den grönskande mässan.

Utmaning

Elmia Garden ville hitta hem igen och röra sig närmare besökaren, utan att för den sakens skull tappa sin professionalitet. En balans behövde hittas mellan det familjära och det affärsmässiga, för att skapa ett budskap som lyfte gemenskapen och yrkesstoltheten.

Lösning

En logotyp inspirerad av kunskapens träd skapades för att symbolisera hur nya insikter växer fram i mötet. Paletten fick en bas i två gröna toner, och lånar färger från årets alla säsonger i de fyra accenterna. Huvudbudskapet återkallar minnen från en grön samlingsplats som vaggar in läsaren i värme och trygghet.

Elmia Gardens palett är inspirerad av färger från årets alla säsonger. Likaså i bilderna, de är ljusa och klara med en skildring av säsongerna. Bilderna har fokus på odling, blommor och växter, med ett mänskligt inslag.

Som komplement till logotypen kan Elmia Gardens egna sigill användas. Till exempel som profilbild på sociala medier, eller som kunskapsmärkning på olika tryckta material inne på mässan.

Huvudbudskapet – Branschens Berså

För att skapa en mer familjär ton letade sig gruppen bort från ordet ”mässa”. Istället ville man hitta ett varmare begrepp, något som knöt an till branschens arv och värderingar. Till slut landade man i ”berså”, en grönbeklädd mötesplats som de flesta minns med värme.