Uppdrag

CA Fastigheter - Gasverket

CA Fastigheter är en kund sedan många år tillbaka. Vi arbetar med strategiska varumärkesfrågor likaväl som destinations- och projektmarknadsföring. För att sätta Gasverket i Norra Djurgårdsstaden på kartan utvecklade vi en webbplats som fungerade som en dörröppnare till framtiden.

Utmaning

Gasverket är ett unikt område där stora investeringar har gjorts i att bevara och renovera ett historiskt byggnadsarv. Samtidigt ligger det bara 10 minuter från Stureplan. Det gällde att få potentiella hyresgäster att upptäcka fördelarna med området men också skapa en vilja att följa utvecklingen över tid.

Lösning

Många aktörer är involverade i Gasverket. För att kunna inkludera dem togs en egen grafisk identitet fram, baserad på områdets karaktär och optimerad för både digital och analog kommunikation, till exempel eventuellt skyltprogram.

Historiken har en central plats för att förmedla karaktären men också för att kunna berätta om återbruk, hållbar stadsutveckling och förvaltningen.

Våra erfarenheter från att etablera och sälja tidigare projekt kanaliserades i UX-arbetet med webbplatsen.

Eftersom Gasverket planeras vara helt klart först 2029/2030 utvecklades webbplatsen så att den direkt ger en helhetsbild över allt som händer, men också tar höjd för att inkludera kommande projekt.

Aktiviteter och evenemangskalender säkerställer att potentiella hyresgäster och intressenter vill återkomma för att hålla sig uppdaterade.