Uppdrag

Malmö Stad - Malmö Works

Malmö stad har som mål att växa med 100 000 invånare till 2030 utan att det genererar en enda bilresa till. Vi fick i uppdrag att tillsammans med Fastighets- och Gatukontoret utveckla ett koncept för att få företag och verksamheter att resa mer hållbart.

Utmaning

Det är svårt för en kommun att tala om för företag hur de ska resa – och ännu svårare att få företagens medarbetare att ändra sina resvanor. Vår analys visade att många företag faktiskt vill förändra sitt resande men saknar redskap och kunskap kring vilka konkreta insatser som ger bäst effekt. Vidare behövde vi hantera det faktum att företag fungerar olika och har olika utmaningar. Några är stora och några små, några är globala och andra mer lokala. På vissa bolag råder en kultur där man inte tar bilen och på andra används den mycket.

Lösning

Ibland räcker inte ett kommunikationskoncept till för att åstadkomma önskad förflyttning. För att skapa ett så relevant och engagerande koncept som möjligt slutade vi att se företagen som mottagare av kommunens kommunikation – och bjöd istället in tolv företag i olika storlekar, branscher och lägen i Malmö. En viktig del av strategin var att utveckla konceptet tillsammans med dem som också kan påverka. Och låta företagen själva äga frågan. Resultatet blev Malmö Works – ett koncept och ett initiativ med en gemensam budskapsplattform, webbplats, namn och identitet.

Namn, Logotyp & profil

Ett eget namn med tillhörande visuell identitet var en nyckel för att skapa vi-känsla för det gemensamma företagsdrivna initiativet. Den visuella identiteten med prickar i olika storlekar växte fram ur cirklarna på en bil, buss, cykel och kom att bli ett bärande element som symboliserar mobilitet. Nyckelorden var rörlighet, energi, glädje och ett modernt uttryck. Det rosa/blå färgvalet gjordes särskilt för att sticka ut från de vanliga gröna hållbarhetsprojekten.

Webb

Webben är navet i Malmö Works, både för medlemsföretag och andra intresserade. Här finns en idébank – öppen före alla – med ett sextiotal förslag på hur man skapar fler schyssta jobbresor. Medlemsföretagen har också tillgång till Mina sidor för att hantera sina egna listor, resvaneundersökningar och få processtöd i arbetet.

Avsiktsförklaring

En viktig del av strategin var att utveckla konceptet tillsammans med dem som också kan påverka. För att arbetet skulle nå en djup förankring i företagen koncentrerades det initiala arbetet till att engagera vd:ar, hållbarhetschefer och marknadschefer. Vi började med att bjuda in tolv olika företag och tog tillsammans med dem fram en första pilot för Malmö Works.

Resultat

Totalt har pilotprojektet Malmö Works nått cirka 3 000 medarbetare i Malmö. Sommaren 2021 räknar vi med att nå dubbelt så många. I slutet av 2020 fattade Malmö stad beslut om att förlänga projektet med 4 år. Varje år fram till 2025 kommer vi fortsätta att rekrytera nya företag till Malmö Works.