Kund

Sjöbergs - Webbplats

Sjöbergs är en av världens främsta tillverkare av professionella slöjdbänkar. Bänkarna tillverkas för hand på fabriken i Stockaryd och det är en snart hundraårig hantverkshistoria.

Uppdrag

Att skapa en varumärkesbärande webbplats som gör det enkelt för kunder, återförsäljare, skolor och arkitekter att hitta rätt information och produkter. Och som även gör det möjligt att e-handla i Sverige.

Lösning

En webb med ny identitet och ett kommunikationskoncept som tillsammans framhäver den skaparglädje som Sjöbergs produkter möjliggör.

Digital identitet

Logotypen är varsamt uppdaterad, bildspråket är varmt och människor som skapar är nästan alltid med i bild.

Kommunikationskoncept

Med analys och strategi som grund, har vi tagit fram ett kommunikationskoncept som skiftar fokus från snickarbänkar till skaparglädje. ”Mer skaparglädje i livet” är en riktning för vad som ska genereras genom såväl kommunikation som produktutveckling och sortimentsutökning.

Utveckling

Webben är utvecklad i WordPress med en anpassad e-handelslösning från WooCommerce. Och förutom att den är tillgänglig i tre olika språk, kan sortimentet filtreras för att visa korrekt utbud i 25 olika länder.

Digital annonsering

Vi tar även hand om den digitala marknadsföringen, där vi producerar och publicerar, mäter och finslipar annonser för sociala medier, Google och programmatiska banners.