Uppdrag

WEUM - Nytt varumärke

I april 2018 förvärvades E.ON Gas av European Diversified Infrastructure Fund II. Detta innebar att E.ON Gas behövde ett nytt namn och varumärke. Yellon ansvarade för den strategiska designen såväl som intern implementering och extern lansering av det nya varumärket.

Utmaning

Lanseringen av ett nytt varumärke skulle ske inom sex månader. En utmaning som krävde snabbhet och struktur i processen. Förutsättningen för en lyckad lansering var att Yellon arbetade i nära samarbete med kunden.

Lösning

Genom ett nära samarbete med kunden och en strukturerad process skapades förutsättningar för ett snabbt genomförande och en lyckad lansering. Lösningen omfattade nytt namn, ny logotyp, ny grafisk manual samt intern och extern lansering.

Ett nytt namn

Namngenerering, lingvistisk kontroll samt juridisk registrering resulterade i en shortlist där Weum blev det slutgiltiga varumärkesvalet. Namnet är inspirerat av företagets fokus på gemenskap och viktiga frågor för världen, och där byggstenarna vi och universum skapa en trevlig ordbild genom We + Um, Weum.

 

Logotyp och grafisk profil

Logotypen har ett modernt, aktivt och intressant grafiskt formspråk, inspirerat av kärnan i verksamheten – infrastrukturen Weum tillhandahåller genom de distributionsrören för gas. Det grafiska elementet representerar de gula gasrören och tillsammans bildar de gula linjerna ett stilistiskt mönster som symboliserar distributionsnätet och därmed också möjligheterna för kunder och samhället i stort.

Lanseringskampanj

Kampanjen ”Fortfarande ledande” omfattande internt implementeringsmaterial (rollups, goodiebag med anteckningsblock, specialdesignat godis, nyckelband, presentation med mera) och externt marknadsmaterial (film, printannonser, DM, e-DM, mässmaterial, foldrar, kampanjwebb, digital marknadsföring, nyhetsbrev med mera).