Uppdrag

Dental Axess - Nytt varumärke

Dental Axess har siktet inställt på expansion i Europa och Nordamerika. Tillsammans har vi tagit fram en varumärkesstrategi som mynnat ut i ett nytt kommunikationskoncept och plan för lansering.

Utmaning

Med nya etableringar i Schweiz och Kanada har Dental Axess startat sin expansion på primärt de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Utmaningen är hitta verktygen för att kunna driva efterfrågan och växa hållbart, lönsamt och effektivt.

Lösning

Vi gjorde en nulägesanalys med bland annat ett stort antal djupintervjuer, vilket ledde fram till en tydlig varumärkesstrategi. Förutom en mer distinkt formulerad position, identifierades även den strategiska målgruppen, relevanta värderingar och nödvändiga aktiviteter för att få genomslag.

Nytt kommunikationskoncept

Utifrån strategin utvecklades sedan ett kommunikationskoncept – Flowsperience – som levandegjorde strategin, inspirerade internt och resulterade i en egen röst inom dentalvärlden. Dessa gestaltades i brandbook, logotyp, grafisk identitet, webbplats, mässmaterial, säljmaterial, nyhetsbrev, företagspresentation med mera. Tillsammans med en kommunikationsplan används materialet för att systematiskt och strukturerat lansera och etablera framtidens Dental Axess.

Kund

Dental Axess startades i Australien 2011 och har på kort tid blivit marknadsledare här på att skapa digitala arbetsflöden för tandläkare och dentallabb – och därmed även förbättra patientupplevelsen. Tack vare att företaget är oberoende och arbetar med en öppen plattform kan varje lösning skräddarsys med hänsyn till exakt var kunden befinner sig på sin digitala resa.