Uppdrag

Gjuteriföreningen - Varumärkesplattform

Gjuteriföreningen är en branschorganisation för företag som gjuter eller använder gjutna komponenter i sin produktion. Ett av deras mål är att uppnå en hållbar svensk gjuteriindustri senast 2035. En del i utvecklingen är att locka fler unga till industrin. Yellon fick i uppdrag att ta fram ett kommunikationskoncept med tillhörande webb och kampanjmaterial.

Utmaning

Förutom att tilltala unga, ville vi öka kännedomen om svensk gjuteriindustri hos allmänheten. Det framgick att unga saknade en bild av hur arbetet inom industrin kan se ut, eller att bilden var alldeles för präglad av smutsiga arbetsmiljöer. Vi ville förmedla att svenska gjuterier är en teknisk framtidsbransch, där svenskt gjutgods är livsviktigt för både vardag och miljö.

Lösning

Vi startade Svenskgjutet – ett fristående initiativ som ska sprida kunskap om branschen och inspirera till en klimatsmartare framtid. Förutom det strategiska arbetet, har Yellon tagit fram en ny identitet, en webb, ett kommunikationskoncept och nytt innehåll för digitala kanaler.

Svenskgjutet

I Sverige produceras miljontals gjutna detaljer varje år, dessutom på världens mest hållbara sätt. Svenskgjutet är en kvalitetsstämpel, ett initiativ för att sprida kunskap om branschen och för att inspirera till en klimatsmartare framtid.

Logotyp

Logotypen för Svenskgjutet ska kunna användas som ett sigill och en kvalitetsstämpel. Förhoppningen är att symbolen ska få en dignitet som bidrar till att svenska gjuterier stoltserar med att leverera svenskgjutet och kanske till och med märker sitt gjutgods med den.

Identitet

Med en ny identitet ville vi bort från sotiga yrkesfördomar och mot ett ungdomligt, inspirerande och tech-orienterat uttryck. Skarpa pastelltoner varvas med en djupblå kulör som påminner om det svenska arvet och samtidigt ger en känsla av teknik och innovation. Med bild- och filmmaterial från gjuterier, skolor och natur vill vi än mer förstärka intrycket att svensk gjuteriindustri är en innovationsrik framtidsbransch som är miljöbäst i världen.

Allt möjligt

I målgruppen är det få som vet att gjutna detaljer är nödvändigt för att kunna ta bussen till skolan, lyssna på musik och för att kunna se sin favoritserie. Utan gjutna produkter skulle världen och vardagen inte fungera. Med konceptet ”Allt möjligt” ville vi berätta om gjutna detaljers plats i samhället och samtidigt visa upp en bredd av personer, möjligheter och produkter.

Film

För att visa gjutna detaljer i vardagen tog vi fram en varumärkesbärande film. Vi filmade även ett antal unga gjuterianställdas vardagar, vilket gav en bredd av både yrkesroller och personer. De båda filmkategorierna kommer succesivt att fyllas på med nya filmer.

Webb

Webben är en plattform för Svenskgjutet. På webben ska det vara lätt att lära sig mer om industrin, men också att få en överskådlig bild över olika typer av karriärval och utbildningsmöjligheter. Dessutom ska den stärka stoltheten internt i branschen och förmedla vad svenska gjuterier åstadkommer tillsammans, för vardagen, samhället och världen.

Digital kampanj

Under 2022 kommer flera digitala kampanjer inom konceptet ”Allt möjligt” att rullas ut.