Uppdrag

Smart Eye - Creative Lead

Smart Eye utvecklar AI-teknologi som förstår, stöttar och förutspår mänskliga beteenden. Tekniken används bland annat inom forskning och utbildning, men främst för att göra kommande generationers fordon ännu säkrare. Vi har förkroppsligat varumärket och säkerställt ett tydligt och samstämmigt uttryck oavsett kontaktyta.

Utmaning

Smart Eye är en pionjär och ledare i branschen, främst för dem som nöjer sig med det bästa. Vilket tekniknivån och kundlistan bekräftar. Vår utmaning var att förmedla och förstärka premiumupplevelsen av deras banbrytande excellens i varje interaktion, med såväl produkter som varumärke.

Lösning

Som mångårig designpartner till Smart Eye har Yellon fått djup förståelse för varumärket, vilket varit till grund för utformandet av produkter, filmer, fysiska miljöer och digitala upplevelser. Design är en vital del av utvecklingskulturen på Smart Eye.

Produkter

Vi har designat flera produkter och en stor del av hårdvaran som kan läsa av mänskliga rörelser i komplexa miljöer. Bland annat eye trackers som AI-X, AIS och Aurora.

Förpackningar

Paketeringen är en varumärkesmässig förlängning av produkten. En möjlighet att göra ett gott första intryck, och att bekräfta kundens investering av en premiumprodukt. I förpackningsdesignen har vi lagt största vikt vid material, hållbarhet och att skapa en lustfylld unboxing-upplevelse.

Mässor

Inför CES 2020, designade vi en interaktiv modul med tillhörande upplevelser för att presentera Smart Eye och deras produkter. Vi bistod med koncept, produktdesign, UX-design, prototyper, visualiseringar och filmmaterial.

Digitalt

Vi har tagit den digitala upplevelsen av Smart Eye till ny nivå. Bland annat genom att ansvara för att designa och producera allt från imagestärkande content och lanseringskampanjer till material för personal och investerare. Vi står för UI/UX, filmer, animationer, motion graphics och renderingar.