Uppdrag

Vellinge Kommun - Semesterkänsla

Yellon fick i uppdrag av Vellinge kommun att utveckla ett varumärkesbyggande kommunikationskoncept som skulle stötta det lokala näringslivet genom coronapandemin. Målet var att locka fler att besöka kommunen – och helst stanna kvar i minst en natt. Konceptet skulle också ligga till grund för det fortsatta arbetet med kommunens destinationsvarumärke.

Utmaning

Det är en utmaning att locka besökare i en pandemi. Vi behövde förhålla oss till en oviss framtid och vara beredda på att anpassa oss till aktuella rekommendationer och restriktioner. Samtidigt skulle vi lägga grunden för ett långsiktigt arbete med kommunens destinationsvarumärke. Därför var det viktigt att vår strategi hade både ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Lösning

Även under pandemin drömde de flesta om att resa och uppleva nya saker. Vi ville nå ut till boende i området runt Falsterbo och Skanör med budskapet att ett besök här kan ge semesterkänsla på hemmaplan. Vår lösning blev konceptet Semesterkänsla – en guide till upplevelser i sydvästra Skåne. Vår leverans innefattade namn, logotyp, profil, en uppdaterad webb och strategiskt arbete med sociala medier.

Varför just Semesterkänsla?

En viktig nyckel i vårt uppdrag var att hitta ett namn som hela kommunens näringsliv kunde samlas kring. Det skulle vara tillräckligt brett för att inkludera aktörer från alla branscher och samtidigt vara tydligt kopplat till projektets syfte. Semesterkänsla blev ett naturligt val – alla känner till den där speciella känslan av frihet, av att slappna av, ha roligt och skämma bort sig. På Falsterbonäset med omnejd kan vem som helst uppnå semesterkänsla. Här finns något för alla.

Logotyp och profil

Logotypen och profilen tar avstamp i Falsterbonäsets unika läge med milslånga stränder och magiska solnedgångar. Färgerna har inspirerats av havet, kvällssolen och Sveriges vitaste sand. En lyxig avslappnad känsla blandat med sport och aktivitet. En destination att drömma om.

Webb

Webben är navet i Semesterkänslas kommunikation. Där samlade vi sydvästra Skånes bästa upplevelser under kategorier som Bo bra, Gårdsbutiker, Familjefavoriter, Golf och Stränder. På webben finns också en sida med reportage, artiklar och miniguider där lokala personligheter och turister delar med sig av sina tips. Besökare på webben kan skapa en egen guide till semesterkänsla genom att spara aktiviteter och aktörer som de är nyfikna på i sin favoritlista.

Sociala medier som skapar semestersug

Semesterkänslas sociala medier ska väcka intresse för Falsterbonäset med omnejd som semesterdestination. Tillsammans med kunden planerar och producerar vi innehåll löpande för Instagram och Facebook.

Resultat

Det grundläggande målet att få EU att finansiera projektet uppfylldes. En av motiveringarna till finansieringen var hur konceptet var paketerat och att näringslivet kunde samla sig kring ett gemensamt varumärke. Antalet övernattningar i kommunen ökade också kraftigt under perioden.