Uppdrag

OBOS – Stadsljus

Yellon i team med Köpenhamnsbaserade Cobe har vunnit arkitekttävlingen som OBOS och Stockholms stad utlyste i maj 2023. Vårt förslag för Stadsljus, tidigare Gasklocka 4, kopplar an till de historiska gasklockorna samtidigt som det tillför en unik modern karaktär och bostäder långt utöver det vanliga. Hållbara kvaliteter för lång tid framåt.

Ur juryns utlåtande

”Detta är ett bostadshus med en samtida gestalt som är skickligt utformat både när det gäller relationen till platsen och bostädernas kvaliteter. Förslagsställarna har fått byggnadens samtliga delar att samspela på ett skickligt sätt som ger byggnaden verkshöjd.” 

Stadsljus kommer att berika expansiva Norra Djurgårdsstaden och ge Stockholm som helhet en ny skyline. Huset reser sig 110 meter över havet, fångar dagsljuset med sina vinklade ytor samtidigt som det säkerställer optimala förhållanden i varje lägenhet. Totalt omfattar projektet 36 000 m2 fördelat på verksamheter i entréplanet och cirka 300 bostäder.  

Gestaltningen fungerar sömlöst med Gasverksområdets kulturella och industrihistoriska sammanhang. Platsen är unik med sina stora runda historiska gasklockor, varav de mest kända ritades av Ferdinand Boberg i slutet av 1890-talet. Dessa inspirerade vår övergripande cirkulära design, och tillsammans bildar de befintliga gasklockorna och Stadsljus som den nya generationen en familj med harmoniska släktdrag.  

Även om den cirkulära identiteten har varit utgångspunkten har vi anpassat den till dagens efterfrågade bostadskvaliteter. Genom att kombinera tre cylindrar skapas mindre volymer som tillgodoser högt ställda hållbarhetskrav på bland annat dagsljus, inomhusklimat och energiprestanda. Samtidigt får vi fram ett intressant torn med vertikala proportioner. Stomsystemet öppnar dessutom upp för en flexibel bostadsplanering och en effektiv produktion. 

En karakteristisk egenskap hos de historiska gasklockorna är de stora vertikala tegelkolonnerna. Dessa går igen i Stadljus sockel där tegelbenen ger bottenvåningen hög detaljnivå och materialkvalitet. Den prismatiska kroppen är inspirerad av det industriella språkets rationella och upprepande strukturer. Den kompakta formen möjliggör ett energieffektivt hus och de tre cylindrarna ger goda förutsättningar för stort ljusinsläpp och bostäder i flera riktningar, vilket bjuder på fina utsikter. Kronan känns igen från toppen av två av de befintliga gasklockorna och sticker ut som en markör för platsen i Stockholms stadssilhuett. Dessutom döljs tekniska enheter och kronans vinklade paneler är täckta med solceller. 

Även landskapsarkitekturen bidrar till att återställa Gasverksområdet till sin forna glans. Stadsljus planeras vara färdigställt 2028, med inflyttning från 2029.