Uppdrag

Castellum - Werket

Tillsammans med Castellum har Yellon transformerat Statliga Verkens före detta lokaler i Jönköping. Detta slutna kontorskomplex från 1975, har förvandlats till ett levande stadskvarter där hållbarhet står i fokus. Projektet omfattar varumärkesstrategi, arkitektur, interiör, kommunikation, produktdesign och visualisering.

Utmaning

Trots den centrala adressen och volymen på 21.000 kvadratmeter har Statliga Verken varit en anonym fastighet. Ett stängt kvarter, med 70-talstypisk exteriör och en interiör som för längesen passerat bästföre-datum. Visionen var att ge fastigheten ett nytt liv och innehåll, och att integrera det stängda kvarteret i stadsväven.

Lösning

Projektet startade med ett visionsarbete, där vi tog ut en riktning mot ett öppet och levande stadskvarter där mångfald och den enskilda människan står i centrum. En plats som kan förena personlig och professionell utveckling, där människor kan arbeta, vara och mötas på ett hållbart sätt. Vi skapade WERKET, en identitet som respekterar historien men blickar framåt och en varumärkesplattform som genomsyrat gestaltningen och varit vägledande för alla parter i projektet.

Fastigheten ritades 1975 av Atrio Arkitekter och har en distinkt fönstersättning och tung tegelkaraktär. Nu har exteriören balanserats upp med öppna, ljusa och inbjudande ytor. Istället för att ta bort, valde vi att addera. Vi har faktiskt valt att behålla teglet. Varenda sten. Men några har fått byta plats.

En av fastighetens innergårdar har fått ett tak i polymer, som ger samma dagsljusupplevelse som att vara utomhus. Skyddad från vind, regn och snö kan besökare njuta av ljuset i ett grönt och flexibelt atrium som fungerar som ett inomhustorg.

Reduce, reuse, recycle = rethink, är det mindset som präglat våra val under projektets gång. Utvecklingen i byggbranschen har gradvis mognat under de år vi arbetat med WERKET. Med vissa delar har vi nått långt, med andra hade vi velat nå längre.

Reduce: att välja bort de förändringar som inte är essentiella. På WERKET har många golv bevarats, slipats eller kompletterats istället för att bytas ut. Vi behöll skärmtaksstommarna och den gamla lastbryggan för att göra en ny, upplyft entré. Vi valde ett lättare, mer miljövänligt polymer-tak över innergården istället för glas.

Reuse/recycle: att återanvända material istället för att slänga bort. På WERKET har krossat tegel från väggar använts som fyllnadsmaterial i gabionmuren. Fasadglas blev till receptionsdiskar, väggpaneler och bord i restaurangen. Betongborrkärnor från håltagningar i bjälklaget används som parasollfötter och bord.

De tillägg vi gjort på WERKET är till största del i trä. Dels för att skapa en mjukare, varmare upplevelse, men också för att göra ett hållbart materialval. I vissa detaljer har vi kunnat använda trä som annars skulle slängts eftersom det skadats av granbarkborren. På WERKET har det blivit bänkar, bord och andra möbler.

Hållbarhetsarbetet gestaltades sedan med hjälp av storytelling, där huset fick en egen tonalitet. På återbrukade möbler, utplacerade plakat, folierade glasskivor och konstruktioner i trä kan besökare läsa om de hållbara val som gjorts, och bjuds in till att uppskatta omgivningen på ytterligare ett plan.

Vår idéformulering ”Ett hållbarhetsdrivet sammanhäng som är lustfyllt, rustikt och grönt året runt” har fungerat som ledstjärna för den rumsliga upplevelsen, men även för den grafiska identiteten. Namnet typograferades i en formstark logotyp som fungerat som grund till kontrastmarkeringar, dekor, skyltar och hänvisningar.

Foto: Christopher Schauz

Vann Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris 2023 med motiveringen:

”Ett innovativt återbruksprojekt där f.d. statliga verkens 200 m långa borg i massivt tegel fått ett nytt stadsmässigt stråk tvärs genom, en ny inglasad mötesplats som ett inre torgrum som bidrar till stadsdelen. De slutna fasaderna har med enkla medel förfinats och öppnats upp mot nya stråket i väster genom sågade nischer. Interiören har genom återbrukat glas, tegelkross och barkborreskadat trä fått en sinnlig touch av 1970-tal.”