Uppdrag

Macro Design - Varumärkesutveckling

Svenska Macro Design gör badrumsmöbler och duschar med hög kvalitet och genomtänkt design för den nordiska marknaden. Vi har fått det spännande uppdraget att fungera som guider i företagets pågående varumärkesresa. Nästa steg blir design och texter för en ny webb.

Uppdrag

Macro Design har gått från att tillverka duschar till att satsa på hela badrummet. Försäljningen till konsument- och projektmarknaden sker dels via återförsäljare och installatörer inom badfackhandeln, dels genom grossister. Men konkurrensen i badfackhandeln är hård. Och när affärerna i allt större utsträckning görs utan fysisk närvaro, krävs en ökad synlighet och större varumärkeskännedom bland slutkunderna.

Lösning

Vi valde att lyfta varumärket och fokusera på vad Macro Design står för – innovation, funktion och design. Tillsammans med kunden har vi bland annat tagit fram en tung inspirationskatalog, en tydligare tonalitet och flera och mer genomarbetade visualiseringar för att visa kvaliteteten på produkterna och gestalta kärnan i varumärket.

566 gram ren inspiration

I årets katalog skapar den vita bakgrundsfärgen lugn och ro och pappret känns skönt att ta på. Tydliga kapitelindelningar och ett nytt rubriktypsnitt med mer karaktär hjälper läsaren genom de 132 sidorna. Ett underliggande grid ger layouten struktur och guidar ögat.

Miljöerna i den nya katalogen är rum som öppnar sig och där det känns bra att dröja sig kvar. Känslan är vilsam men sinnlig. Möbler och duschar står i centrum. Detaljer lyfts fram och skärskådas, material och färger visas upp och kommer nära.

Tonalitet

Macro Design har fått en tonalitet som matchar företagets designfilosofi. Vi talar till alla sinnen och väljer orden med omsorg. När vi beskriver produkterna vill vi förmedla en känsla. Men att förmedla känslor och att säga precis hur någon ska känna är olika saker. Vi gör plats för tystnad för att också tala till människors fantasi.

Visualiseringar

Macro Design gör badrum som lever länge och vi ville att det skulle kännas på riktigt. I de nya visualiseringarna ligger ljuset på produkterna. Miljöerna är lugna, färgerna sobra och inredningsdetaljerna få och noga utvalda. Känslan är sparsmakad och skandinavisk. Det skulle kunna vara hemma, i en lägenhet i Stockholm, en villa i Bergen, ett sommarhem i skärgården. Här och nu.