Strategi för tillväxt, koncept för upplevelse


Kund: Dental Axess

Dental Axess startades i Australien 2011 och har på kort tid blivit marknadsledare här på att skapa digitala arbetsflöden för tandläkare och dentallabb – och därmed även förbättra patientupplevelsen. Tack vare att företaget är oberoende och arbetar med en öppen plattform kan varje lösning skräddarsys med hänsyn till exakt var kunden befinner sig på sin digitala resa.

Med nya etableringar i Schweiz och Toronto är siktet ställt på expansion på primärt de europeiska och nordamerikanska marknaderna. 

Tillsammans med Yellon har man fått verktygen för att kunna driva efterfrågan och växa hållbart, lönsamt och effektivt. Vi gjorde en nulägesanalys med bland annat ett stort antal djupintervjuer, vilket ledde fram till en tydlig varumärkesstrategi. Förutom en mer distinkt formulerad position, identifierades även den strategiska målgruppen, relevanta värderingar och nödvändiga aktiviteter för att få genomslag.

Utifrån strategin utvecklades sedan ett kommunikationskoncept – Flowsperience – som levandegjorde strategin, inspirerade internt och resulterade i en egen röst inom dentalvärlden. Dessa gestaltades i brandbook, logotyp, grafisk identitet, webbplats, mässmaterial, säljmaterial, nyhetsbrev, företagspresentation med mera. 

Tillsammans med en kommunikationsplan används materialet för att systematiskt och strukturerat lansera och etablera framtidens Dental Axess. 

dentalaxess.com