Uppdrag

Högskolan i Borås - Forskningsmagasinet 1866

Att uppdatera forskningsmagasinet för att tvätta bort bilden av forskning som något som ”bara” sker i labbrock och istället lyfta Högskolan och forskarteamen som moderna, med närhet till både näringsliv och allmännytta.

Lösning

Vi lyfte innehållet en nivå genom ny design och mer populärvetenskapligt redaktionellt innehåll – utan att förlora den seriösa och vetenskapliga ton som attraherar nya finansiärer, samverkanspartners och forskare. Magasinet strukturerades om innehållsmässigt för att ge en bättre och tydligare bild av delar, innehåll och frågor som bedrivs vid högskolan.

Resultat

En helt ny tidning med spännande artiklar, personliga porträtt, snabba notiser, tydliga kommentarer och lättillgängliga tips. Än mer riktat mot målgrupperna för magasinet: finansiärer och samverkanspartners; näringsliv och samhälle i regionen; forskare, personal och studenter.

Högskolan i Borås satsar på att bli Västsveriges nästa universitet. För att berätta om utvecklingen och visa vilken framstående forskning som sker produceras ett eget forskningsmagasin, 1866.