Domstolarna Jönköping

En värld av kontrasterKund: Norrporten

Domstolsbyggnaden i Jönköping är en del av en omfattande omorganisation inom Sveriges domstolar med målet att skapa modernare, säkrare och mer tillgängliga domstolar. Den nya domstolsbyggnaden vid Västra Kajen har en strategisk placering i en förändrad stadsbild, där Munksjöns stränder successivt utvecklas till att vara stadens nya samlingsplats med en rik variation av nya verksamheter.

Placeringen i direkt anslutning till polishus och häkte skapar effektiva och säkra flöden och tillsammans med den intilliggande åklagarkammaren bildas ett komplett rättscentrum. Rättsväsendets kontrastfyllda värld med en dömande verksamhet som av tradition symboliseras av en vågskål är projektets konceptuella röda tråd. En lek med kontraster som tar sig många uttryck.

En metallfasad med lätt veckade fasadkassetter av aluminiumkompositskivor skapar ett upplevelserikt skuggspel i fasaden i ständig förändring som påminner om ett abstrakt vågmönster som skiftar i en grafisk gråskala och fångar upp färger från omgivningen. Som ett lätt, veckat draperi öppnar den sig bara tillfälligt som våningshöga slitsar mot förhandlingssalarna.

Ett dubbelhögt väntrum inspirerat av Asplund rådhustillbyggnad i Göteborg vänder sig mot Munksjön en våning upp med en trappa som tydligt annonseras i fasaden och utstrålar öppenhet och tillgänglighet. En varm, träklädd interiör med mjuka former kontrasterar mot det hårda, kallare yttre. En rund trappa mellan förhandlingsplanen blir en skulptur i rummet. Väggarna ser på avstånd ut att vara fanérklädda men framträder på nära håll som utvalda delar ur sex stycken lagtexter tryckta i olika färger på mdf skivor. En komplex logistik garantera bästa möjliga rättssäkerhet och personskydd där parterna inte riskerar att mötas utanför förhandlingssalen. Ett led i domstolarnas förändrade arbetssätt är att vittnesmål ska kunna spelas in och användas i högre rättsinstanser vilket medför att förhandlingssalarna är teknikintensiva och är planerade som avancerade inspelningsstudios.

Byggnadens utpräglade miljöprofil avspeglas bl.a. i en mycket låg energiförbrukning (under hälften av BBR kravet), vilket uppnås genom ett tätt och energieffektivt klimatskal kombinerat med en värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla med hjälp av en underliggande akvefär.
Byggnaden är certifierad enligt LEED i nivå Gold.