Uppdrag

Segel – Borätt/Seniorgården

2018 fick Yellon i uppdrag av bostadsföretagen Borätt/Seniorgården att utforma ett helt nytt kvarter vid tidigare Sollentunamässan till kommunens markanvisningstävling. Enligt uppdraget skulle kvarteret utformas med bland annat ett landmärke i form av ett 20-våningars bostadshus.

Utmaning

Utmaningen i uppdraget var att skapa en harmonisk enhet där platsens kontext och historia tas tillvara på ett bra sätt. Hur skapar man ett landmärke i form av ett bostadshus? Och hur skapar man ett helt bostadskvarter som har ett koncept som förankras på ett bra sätt till platsen?

Lösning

Platsens havsnära historia som tidigare farled för handelsfartyg blev en viktig utgångspunkt i Yellons vinnande gestaltning och konceptualisering. Det nya kvarteret består av omkring 220 bostäder fördelade på nio byggnader – alla med sin egen individuella karaktär och som tillsammans skapar en harmonisk helhet.