Uppdrag

GBJ Bygg - Thelestad

Thelestads herrgård i stram empirestil från 1840-talet uppdaterades med en tillbyggnad. För den nya kontorsbyggnaden föreslogs en nutida gestaltning med utgångspunkt från och med respekt för herrgården i volym, höjd, placering på tomten och detaljering. Den nya byggnaden linjerar horisontellt med herrgårdens fasaduppdelning, och en omtolkning av både de rusticerade hörnen och lockpanelen har gett tillbyggnaden sitt nya uttryck.

En central trappa mellan planen är placerad mellan massivträväggar som går upp och avslutas med en lanternin. Mot den byggnadens mer historiska detaljer kontrasterar skarpskurna och precisa detaljer i tillbyggnaden.

Den nya entrén ligger i en glasad länk mellan herrgård och tillbyggnad, och en gemensam uteplats ramar in mellanrummet. Även interiören präglas av trä, och specialsnickerier har utförts med kl-trä.

Gestaltningen visar tydligt var gränsen mellan ursprungligt 1800-tal och den nya tillbyggnaden går. För att anknyta till den ursprungliga träbyggnaden byggs större delen av stomme och fasader i massivträ.

Projektet genomfördes inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet. Sedan 1 juni 2023 ingår Stockholmskontoret i Yellon.