Uppdrag

JM - Kung Oskar

Det som var sista tomten på Lunds gamla sockerbruksområde är idag bostäder, butiker och en gnistrande vit sockerbit till kontor. Yellon ritade initialt kvarteret som ett parallellt uppdrag. Därefter ansvarade vi för program-, bygglovs-, system- och bygghandlingar samt bidrog med bofaktablad och exteriöra visualiseringar.

Utmaning

En större väg i norr, en järnväg i öster, ett kulturmärkt hus i söder och en lokalgata med minimal förgårdsmark i väster samt stora nivåskillnader ställde stora krav. I nordost – mellan två trapphus – skulle dessutom ett kontorshus byggas.

Lösning

Vi bröt upp det storskaliga kvarteret i flera tydligt avläsbara volymer och gav varje byggnad sitt trapphus, sin egen kulör och sin personlighet kopplats till tomtens historia. Stram fönstersättning mot gaturummet balanserades upp av familjär innergård, och milsvid utsikt från de höga husen utnyttjades till fullo.

Kung Oskar omfattar 163 lägenheter om totalt cirka 20 000 kvm BTA och 4 000 kvm kontor, inklusive garage i två plan under hela kvarteret.

Vi skapade en stadsmässighet mot de publika gaturummen genom en aktiv och markerad bottenvåning med lokaler, markerade entréer och reliefmurning.

För boende är gården en tyst, grön och trygg plats.
Yellons gestaltningsidé för Kung Oskar gick hand i hand med kommunens styrdokument ”Färgprogram för Sockerbruket i Lund”, för att särskilja området och koppla till dess historia.

I Kung Oskar utformades bostäderna med inbördes släktskap, vilket möjliggjorde hög repetition, god ekonomi och rationellt byggande.

Kontorshusets fasad är inspirerat av sockerkristaller och åstadkoms genom fasadskivor i olika längder och tre vita nyanser, vinklade för att skimra i när solen når dem.

Sockerbiten har en stabil bas i sin svarta granitkeramikfasad.

Kontorshuset är byggt med Miljöbyggnad Guld som krav.