Uppdrag

Riksbyggen - Brf Prostkvarnen

På Dalviks höga höjd i Jönköping finns Brf Prostkvarnen – ett bostadshus med 54 lägenheter fördelat på tio våningar. Yellon har ritat och projekterat huset och även tagit fram interiöra och exteriöra visualiseringar samt bostadsväljare inom projektet. 2020 belönades byggnaden med Stadsbyggnadspriset i klassen God Arkitektur.

Utmaning

På en parkeringsplats centralt i bostadsområdet från 60-talet önskade Riksbyggen en byggnad med ett nyskapande uttryck som bildar en kontrast till den i övrigt homogena bebyggelsen bestående av bostadslameller och punkthus.

Lösning

Vi skapade ett bostadshus som med sin form och identitet kontrasterar och kompletterar den befintliga strukturen. Ett bostadshus som ger många mervärden till de boende, men också till alla som vistas i området. Brf Prostkvarnen smälter samtidigt in och sticker ut i sin naturnära omgivning.

Som ett träd i vinterskrud är huskroppens kvadratiska stam omsluten av böljande balkonger i vitt pinnaräcke. Stammens fasad är av bränt trä enligt en traditionell japansk metod, Shou Sugi Ban, vilket konserverar och skapar en motståndskraftig yta som är underhållsfri och miljövänlig. Det centrala läget gör Brf Prostkvarnen till en fokuspunkt i gaturummet och byggnaden syns från större delar av Jönköping. En av ambitionerna i projektet har varit att bevara känslan av öppenhet i gaturummet och att i så stor utsträckning som möjligt behålla utsikten för boende i kringliggande byggnader. Lika viktigt har det varit att säkerställa att så många lägenheter som möjligt i Brf Prostkvarnen ska bjuda på en magnifik utsikt.

I bostadshuset finna allt från ettor till fyror. De större lägenheterna (tvårummare och uppåt) är placerade i huskroppens hörn, där de boende kan njuta av inglasade balkonger och en friliggande balkong längs hela lägenheten i två väderstreck. De böljande balkongerna skapar möjlighet till ännu bättre sollägen och möblerbarhet. Ettorna är centralt placerade mellan de större lägenheterna och har balkong åt öst eller väst. Samtliga lägenheter bjuder på fina siktlinjer, öppna rumssamband och generösa ljusinsläpp.

Dalvik ligger tio minuters cykelfärd från Jönköpings centrum, i närområdet finns friluftsområdet Hallby och badvänliga Axamosjön. Allt för den som söker en aktiv livsstil i naturen. Brf Prostkvarnen är beläget centralt på Dalviksringen, en bostadskrans som omger en av områdets högre kullar. Runt ringen finns blandad bebyggelse, allt från flerbostadshus från sent 60-tal till rektangulära punkthus.

Motivering till Stadsbyggnadspriset ”God Arkitektur” 2020

Ett starkt arkitektoniskt uttryck åstadkoms med enkla medel. Med en detaljering utöver det vanliga och en unik siluett stärker projektet 50-talsstadsdelen Dalvik. Byggnaden landar förebildligt i en väl gestaltad grön förgårdsmark med integrerade ramper och väl inne välkomnas man av en omsorgsfullt utformad entré och en gemensamhetslokal med utsikt över Prostkvarnsdammen.

Detta är ett mycket stilsäkert projekt där detaljer och materialval är i fokus. Bågformen används skickligt och genomgående som formelement för att skapa dynamik. Välritade eleganta planlösningar, långa balkonger och många passager mellan ute och inne ger villakvalitéer.

Ytterväggen är klädd med träpanel som skyddas genom förkolning. Balkongräckets rektangulära ribbor är noggrant valda för att skapa fasaduttrycket. Här bjuds på arkitektonisk toppkvalité!