Uppdrag

JKPG Fast - Science Park Towers

2019 vann Yellon ett parallellt uppdrag från Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB. Uppdraget omfattade att gestalta nya Science Park Towers, en utvidgning av Science Park i Jönköping intill Jönköping University i centrala Jönköping. Bygget startade i januari 2021 och invigdes i augusti 2023.

Utmaning

Science Park Towers ska bli en mötesplats för innovation och entreprenörskap och består av kontors-, konferens-, och eventytor samt restaurang- och loungemiljöer för utställningar och co-working. Byggnaden blir genom sin höga höjd en markör för högskoleområdet och ska samtidigt binda ihop Science Park, Jönköpings University och staden. I uppdraget var det viktigt att utforma en byggnad som passar väl in i omgivningen och som samspelar med tegelbebyggelsen i området.
I det parallella uppdraget ingick att förhålla sig till en redan påbörjad detaljplan och att bearbeta volymkonstellationen till en hållbar helhet.

Lösning

Vi delade upp byggnadsvolymen i fem tydligt avläsbara volymer med ett gemensamt formspråk och individuell färgsättning som tar sin utgångspunkt i den omgivande kontexten. Ur basvolymen av tegel reser sig fyra torn från sju till femton våningar, där det högsta är centralt placerat. Genom förskjutningar av volymerna och dubbelhöga fasadmotiv upplevs byggnaden slank och reslig i alla väderstreck.

Science Park Towers samspelar med tegelbebyggelsen i området och blir ett landmärke som syns från flera platser runt om i staden. Fasadens djup skapar en tydlig och gedigen karaktär som skapar ett intressant skuggspel.