Uppdrag

Flexator - Pilabo

Yellon har tagit fram ett förskolekoncept åt Flexator, en av leverantörerna som valts ut i SKLs nya ramavtal för nyckelfärdiga och permanenta byggnader.

Utmaning

Behovet av nya förskolor i Sverige ökar och byggnationen måste bli effektivare. Därför har SKL upphandlat ett nytt ramavtal så att projektering och upphandling bara görs en gång vilket gör hela byggprocessen enklare och mer kostnadseffektiv.

Lösning

Yellons förskoleprojekt Pilabo, som består av nyckelfärdiga, flexibla moduler, kan hjälpa till att möta framtidens utmaningar inom förskoleområdet.

Från Yellon har arkitekterna Sara Andersson och Peter Bringselius tillsammans med byggnadsingenjören Christian Westerberg arbetat fram det nya förskolekonceptet Pilabo – en av byggnaderna i det nya ramavtalet.

– Tanken med den här typen av hus är att det ska kännas som ett platsbyggt hus även om det inte är det, säger Sara och tillägger att fasaden byggs på plats.

Pilabo kan anpassas till olika miljöer i olika delar av landet. Lokala anpassningar kan göras dels när det gäller storlek och våningsantal, dels kulör- och materialval

– Vi har försökt göra en förskola som passar överallt, från Skåne till Norrland, säger Christian.

 

Förskolan Pilabo är utformad med barnens bästa i främsta rummet. Därför har Yellon arbetat med visualiseringar där byggnaden upplevs utifrån barnets horisont. I lokalerna är det viktigt att ta tillvara på barnens perspektiv, någonting som bland annat gör att fönster sätts i olika höjd för att barnen ska kunna nå upp och se ut. Pilabo fick höga betyg kring just barnperspektivet vilket Sara tycker är extra roligt.

– Det är väldigt kul. Att få tänka i deras ögonhöjd, säger Sara.

Att bygga den här typen av flexibla hus är en utmaning, bland annat när det gäller att få fönster på rätt plats utifrån ljusinsläpp och väderstreck. Klimatanpassningen är viktig och att följa kraven från SKR.

– Det är ett extremt pussel att lägga, säger Christian som tänker att äldreboenden skulle kunna vara näst på tur att byggas enligt den här metoden.