Uppdrag

Norrporten - Rättscentrum Örebro

Örebros rättscentrum samlar alla rättsvårdande myndigheter inom två intilliggande kvarter. Yellon vann tävlingen om att utforma kvarteret Porten 2007. Den ca 18 000 kvm stora fastigheten innehåller lokaler åt Tingsrätten i Örebro, Åklagarmyndigheten, Polisen och Kriminalvården.

Kvarterets yttre form med avskurna hörn och ett accentuerat torn följer detaljplanen. För att betona domstolens oberoende ställning delade vi kvarteret i två volymer med tydliga karaktärer, kuben och L-huset. Kuben med Tingsrättens förhandlingslokaler och L-huset som innehåller lokaler för domstolens administration, polisen, åklagarkammaren och kriminalvården.

I det storskaliga stadsrummet mot nordväst tornar L-huset bokstavligen upp sig och bildar en ny och tydlig entré vid den norra porten till Örebro. Det minimala avtrycket och tomtens trafikerade läge ställde krav på en rationell produktionsmetod och en fasad med minimal efterbearbetning. Valet föll på prefabricerade betongelement som varierats i färg och form och där samtliga fönster är monterade på fabrik.

Matrismönstren varieras mellan flätade, veckade och mjukt böljande former. Fasadernas plastiska verkan och det klassiska arkadmotivet skapar ett rustikt uttryck med dignitet som samtidigt känns modernt och lätt med ett spännande skuggspel som förändras över dagen.

Byggnaden och de enskilda lokalerna är utformade för att uppfylla högt ställda krav på såväl tillgänglighet som teknik, logistik och säkerhet. Kvarteret är bl.a. sammankopplat med det intilliggande polishuset genom en gångbro samt en underjordisk passage för att säkerställa bästa möjliga logistik, funktion och säkerhet i Örebros Rättscentrum.

Byggnaden har projekterats efter beställarens mycket högt ställda miljömål beträffande materialval och energiförbrukning. Exempelvis värms och kyls byggnaden med ett borrhålslager, ventilationen är behovsstyrd och belysningen närvarosstyrd och dagsljusreglerad. Detta tillsammans med ett välisolerat och tätt klimatskal innebär att den tillförda köpta energin är beräknad till mycket låga 18kW/kvm och år för värme, kyla och varmvatten. Byggnaden har som tredje byggnad i Sverige miljöcertifierats enligt LEED på nivå Platina.