Epic


Kund: Skanska

Nordens första kontorshus med internationellt hälsosigill

På Universitetsholmen i Malmö ligger Epic – ett kontorshus som genom arkitektur och design sätter människans välmående i centrum. Huset är ritat och projekterat av Yellon, efter en vinst i en arkitekttävling bland internationellt erkända arkitektkontor. I tävlingen söktes en arkitektonisk gestalt som förstärker och utrycker platsens karaktär.

Universitetsholmen är ett gammalt varvsområde och Yellon valde att inspireras av det tidiga 1900-talets hamnstäder och dess tegelklädda magasin intill kajkanten. Epic är fördelat på två huskroppar, förenade av ett glasklätt atrium, som inuti ger känslan av ett hamnmagasin som stått orört i hundratals år – där växtligheten tagit över och brutit sig ur betongen. I atriets mitt: en skulptural trappa som med sin form, position och utsikt gör den till den mest inbjudande vägen upp eller ner i huset. Fasaden är uppdelad i ett rutnätsmönster med förskjutningar i fasadlivet som ger byggnaden rustik prägel.

I kvarteret

Epic ligger mitt mellan liv och lugn. På husets östra sida, längs Nordenskiöldsgatan finns butiker, gym, och restauranger, en kort promenad söderut leder till Malmö Centralstation, Lilla Torg och gamla staden. På västra sidan ligger Beijerskajen, ett promenadstråk intill Södra Varvsbassängen.

Kommunens vision med området var att människor skulle kunna vandra längs vattnet och enkelt röra sig mellan de två kajerna. Epics atrium är inte bara en naturlig mötesplats för alla som rör sig i huset, utan bildar också en grönskande passage mellan Nordenskiöldgatan och Beijerskajen. Glasfasadens indrag in vid entréerna understryker öppenheten och ger ett välkomnande intryck.

Pre-certiferat enligt WELL

Miljö, hållbarhet och välmående har varit i fokus genom hela projektet för Yellon, Lendager och Skanska. Det har bidragit till att Epic förutom sin LEED-certifiering, även är det första kontorshuset i Norden som är pre-certifierat enligt WELL – en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser.

Mer karaktär och mindre energiåtgång

Epic är ett prefabricerat hus med ingjutna tegelväggar och dolda skarvar. Att framställa tegel är energikrävande och i denna typ av byggande styckas varje tegelsten på mitten, där den ena halvan används och den andra kasseras av estetiska skäl. Yellon föreslog istället att använda båda halvor – fasaden fick mer karaktär och tegelmängden halverades vilket minskade både koldioxidutsläpp och energiåtgång i byggprocessen. Överblivet tegelkross användes för att gjuta golvplattorna i atriet.