Uppdrag

Skanska - Epic

För Skanska har Yellon ritat och projekterat Epic, en kontorsbyggnad längs Beijerskajen på Universitetsholmen i Malmö. Uppdraget är resultatet av ett parallellt uppdrag som Yellon vann 2011 i internationell konkurrens. 2021 utsågs Epic till Årets Bygge i kategorin Hotell/Kontor av Byggindustrin.

Utmaning

I tävlingen söktes en arkitektonisk gestalt som förstärker och uttrycker den speciella platsens karaktär.

Lösning

Universitetsholmen är ett gammalt varvsområde och Yellon valde att inspireras av det tidiga 1900-talets hamnstäder och dess tegelklädda magasin intill kajkanten.

Epic är fördelat på två huskroppar, förenade av ett glasklätt grönskande atrium, som inuti ger känslan av ett hamnmagasin – där växtligheten tagit över och brutit sig ur betongen. I atriets mitt: en skulptural trappa som med sin form, position och utsikt gör den till den mest inbjudande vägen upp eller ner i huset. Fasaden är uppdelad i ett rutnätsmönster med förskjutningar i fasadlivet som ger byggnaden rustik prägel.

Epic ligger mitt mellan liv och lugn. På husets östra sida, längs Nordenskiöldsgatan finns butiker, gym, och restauranger, en kort promenad söderut leder till Malmö Centralstation, Lilla Torg och gamla staden. På västra sidan ligger Beijerskajen, ett promenadstråk intill Södra Varvsbassängen

Kommunens vision med området var att människor skulle kunna vandra längs vattnet och enkelt röra sig mellan de två kajerna. Epics atrium är inte bara en naturlig mötesplats för alla som rör sig i huset, utan bildar också en grönskande passage mellan Nordenskiöldgatan och Beijerskajen. Glasfasadens indrag in vid entréerna understryker öppenheten och ger ett välkomnande intryck.

Pre-certiferat enligt WELL

Miljö, hållbarhet och välmående har varit i fokus genom hela projektet för Yellon, Lendager och Skanska. Det har bidragit till att Epic förutom sin LEED-certifiering, även är det första kontorshuset i Norden som är pre-certifierat enligt WELL – en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser.

Mer karaktär och mindre energiåtgång

Epic har ytterväggar av prefabricerade betongelement med ingjutet tegel och dolda elementskarvar. Vid produktionen av elementen styckas normalt varje tegelsten på mitten – den ena sidan används och den andra kasseras av estetiska skäl. Vi föreslog att använda båda halvor istället. Det skulle ge fasaden annorlunda karaktär och den totala tegelmängden kunde halveras. Vilket i sin tur minskade både koldioxidutsläpp och energiåtgång i byggprocessen.

 

Att arbeta med cirkulära materialflöden och upcyclat material i stor skala har resulterat i att Epic är en av Skanskas mest hållbara fastigheter. Några exempel på material som förädlats och återanvänts i projektet är:

 

  • 77 195 återvunna PET-flaskor i ljuddämpande duk bakom träpanelen i atriet

  • 35 221 meter fönsterramar och bjälkar från rivningsprojekt i träpanelen

  • 16 ton betong från Köpenhamns metro i golvet

  • 17 ton tegel från Epics egen fasad i golvet

Årets bygge 2021 - juryns motivering

”Med fullt fokus på hälsa, både hos dem som bygger och hos dem som ska jobba i byggnaden, är det här ett projekt av episka proportioner. Att man dessutom lyckats skala upp återbruk till den här nivån är både imponerande och inspirerande. Stort grattis, Epic, vinnare av Årets Bygge 2021 i kategorin kontor/hotell.”