Uppdrag

Obos Kärnhem - Vattentornet

Med sina 19 våningar placerade i parken på Solberget är Vattentornet det högst belägna bostadshuset i Växjö. Kraven detta ställer på arkitekturen ledde till att en tävling hölls med tre inbjudna arkitektkontor. Det resulterade i att vi fick vidareutveckla och genomföra vår gestaltningsidé, som utgick från mötet mellan rutnätsstaden och Kungsgatan.

Projektet är genomfört inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet.