Uppdrag

Obos Kärnhem - Vattentornet

Med sina 19 våningar placerade i parken på Solberget är Vattentornet det högst belägna bostadshuset i Växjö. Kraven detta ställer på arkitekturen ledde till att en tävling hölls med tre inbjudna arkitektkontor. Gestaltningsidén som utgick från mötet mellan rutnätsstaden och Kungsgatan vann, vidareutvecklades och genomfördes.

Projektet genomfördes inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet. Sedan 1 juni 2023 ingår Stockholmskontoret i Yellon.