Uppdrag

JM - Kvarteret Masten

Kvarteret Mastens flerbostadshus i fyra plan och radhus ligger i hjärtat av Lomma Strandstad. Yellon ritade initialt kvarteret som ett parallellt uppdrag och ansvarade sedan för program-, bygglovs-, system- och bygghandlingar samt bidrog med bofaktablad och exteriöra visualiseringar.

Utmaning

I Kvarteret Masten skulle utsikten över vattnet maximeras samtidigt som insynen skulle begränsas. Som alltid i bostadsprojekt skulle arkitekturen optimera den tillgängliga ytan och erbjuda spännande, flexibla och funktionella planlösningar med stor repeterbarhet.

Lösning

Kvarteret Masten var ett av JM:s första BIM-projekterade projekt. Tack vare Yellons omfattande erfarenhet av BIM runt om i landet underlättade den intelligenta 3D-modelleringen beslutsprocesserna väsentligt. JM fick ut mycket listdata och information, vilket underlättade mängdning, kalkylering och logistik kring inköp och leveranser.

Flerbostadshuset med sina 43 lägenheter ligger runt en lugn, skyddad grön kvartersgård med plats för odling, lek och umgänge. En fjärde indragen takvåning skapar en dynamik och erbjuder terrasser åt olika väderstreck. Lägenheterna är flexibla och har stora och generösa balkonger mot söder och väster. Fönsterplacering och -storlek bjuder på trevliga utblickar och så mycket ljusinsläpp som möjligt. Mot gården har lägenheterna på bottenplan egna trädgårdar.

Genomgående trapphus leder boende mot den gemensamma gården.
De 20 rymliga gathusen har sina personliga karaktärer genom noga uttänkta material- och kulörval. I möjligaste mån är husen vända mot söder eller väster för maximalt solljus och har liten trädgård med planteringsmöjligheter.

Kvarteret Mastens gestaltning inspirerades av traktens tegeltradition och Lomma hamns gedigna kvalitetsprogram. Yellons kompletterade kulörer skapade variation och egen identitet. Kombinationen av god arkitektur och utmärkta funktioner bidrog till att hela kvarteret såldes slut långt innan bygghandlingen var på granskning.