Kund

Elmia - Masterplan

Mässanläggningen Elmia i Jönköping har en vision. Det är att gå från en traditionell mäss- och event-arrangör till ett aktivt, drivande upplevelsecentrum där high tech och miljö går hand i hand.

Uppdrag

Yellons uppdrag för Elmia är att skapa en masterplan för mässområdets kortsiktiga och långsiktiga utveckling mot att bli Sveriges grönaste mötesplats.

Helhetsupplevelse

För att Elmia ska bli ett än mer attraktivt mäss- och destinationsmål strävar vi i projektet efter att skapa en helhetsupplevelse som omfattar mat, logistik, lokaler, miljöer och inte minst hållbarhet.

Vi skapar en helt ny mässhall för att kunna bibehålla och utveckla stora mässor och event. Under mässhallen tillförs utrymme för ett nytt produktionskök, in-och utlastning av varor, förråd och verkstäder. Trenden är att större mässor tenderar att växa och bli ännu större medan mindre mässor och event blir fler med ökad konkurrens. Därför byggs en ny restaurang och flexibla konferensrum en nivå över den nya mässhallen med avsikt att nyttja utsikten över Vättern och skapa nya attraktiva mötesplatser.

En av våra starka fördelar är våra stora gröna områden – det ska vi fortsätta att utveckla och förstärka. Ett parkliknande grönt stråk sammanlänkar Elmias nya och befintliga mässhallar. På så sätt optimeras logistik och flöden tydliggörs, samtidigt som Elmias utomhuskvaliteter återspeglas inne i mässanläggningen. Vi skapar rumsligheter med träd, växter och innovativa odlingsplatser som förser restauranger och caféer med råvaror. Vi använder oss av naturnära materialval för att knyta an till Elmias historiska närhet till skogs- och jordbruk och dess geografiska placering.