Uppdrag

Jönköpings läns museum - Inredning

Carl Nyréns karaktäristiska museibyggnad i Jönköping invigdes 1992. 20 år efter invigningen har kraven på en museibyggnad radikalt förändrats, vilket föranledde Yellons uppdrag.

Lösning

Vår målsättning har varit att bevara de starka Nyrénska karaktärsdragen och komplettera byggnaden med tydliga arkitektoniska tillägg som harmonierar men samtidigt kontrasterar mot ursprunget.

Butiken

I muséet har Yellon även ritat en butik som idag säljer genomtänkta och vackra ting för unga och vuxna. Många produkter är inspirerade av museets utställningar och det finns även möjlighet för kreatörer, författare och hembygdsförbund i Jönköpings län att sälja och visa upp sina alster.