Uppdrag

JM - Kajen 7

Bostadskvarteret vid Liljeholmskajen i Stockholm består av två sammankopplade huskroppar, en högdel och en lågdel. I mötet mellan områdets två huvudriktningar och strukturer står högdelen, tornet. Från väster, kajen och de övriga tornhusen, från öster Årstabroarna och det nya Brohuset.

Beroende på ljuset och betraktelsevinkeln förändras tornets karaktär. Inifrån bjuds det på unika utsikter, då flera lägenheter tar del av både Årstavikens vattenspegel och bergets grönska. Lågdelen möter torget med en portik i söder och bjuder in till vackra vyer även från gatan.

Ort: Stockholm
Status: Färdigställt
Antal lägenheter: 184
Fördelning: 24 våningar
Yta: ca 20 000 m² BTA
Beställare: JM

Mötet ger upphov till tornets utformning, en sammanlänkning av två volymer med olika riktning till en skulptural gestalt som fångar upp gynnsamma väderstreck och utblickar.

Projektet genomfördes inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet. Sedan 1 juni 2023 ingår Stockholmskontoret i Yellon.