Uppdrag

Helsingborgs stad - Oceanbadet

Yellon i team med Lund+Slaatto Arkitekter och landskapsarkitekterna Bjørbekk & Lindheim har vunnit arkitekttävlingen om Oceanbadet i Helsingborg. Tävlingen som utlysts av Helsingborgs stad i samarbete med Sveriges Arkitekter syftar till att ta fram ett förslag för ett nytt badhus som tillför kvaliteter i hela spektrat från badupplevelse till stadsbild.

Ur Juryns utlåtande:

”… en byggnad som är mycket stark i sin karaktär som kommer att stärka Helsingborg som resmål.”

 

Vårt vinnande förslag tar sin utgångspunkt i de platsspecifika kvaliteterna i den historiska kuststaden, i spänningsfältet mellan det industriella hamnområdet och stadens historiska stadskärna.

Oceanbadet får en unik position i den nya framväxande stadsdelen Oceanhamnen och kommer att sätta en stark prägel på det offentliga rummet runt hela hamnbassängen. Dess karaktärsfulla gestaltning och upplevelserika innehåll ger en stark egen identitet som blir ett tydligt kännetecken och bidrar till att stärka Helsingborg som destination. Oceanbadet blir en innehållsrik och lustfylld byggnad. Här ryms tävlingsarenan, undervisnings- och träningsbassänger, vattenlek och äventyr, träning och rum för mer sinnliga upplevelser av vatten som bottnar i Helsingborgs 150 år av badkultur kryddat med influenser från andra delar av världen.

Oceanbadet blir en öppen och inkluderande anläggning för både helsingborgare och tillresta som inspirerar till träning, motion, lek och äventyr i vatten. En badupplevelse som är funktionell, generös men som även går under huden med nya och oväntade upplevelser för alla sinnen.