Uppdrag

JM - Sjövikshöjden

Sjövikshöjden etapp 6 är den sista etappen av bebyggelsen på Sjövikshöjden, med en ambition om att ta tillvara områdets dramatiska nivåskillnader på bästa sätt. Då förskoleplatser saknades fick vi i uppdrag att integrera en förskola med 6 avdelningar i de nedre två våningarna.

Projektet består av tre byggnadsvolymer som är tvärställda mot höjdkurvorna, och vetter med korta gavlar mot nordväst respektive sydöst. Husvolymerna länkas samman genom ett garage beläget under mark med infart från gatan som matar området.

Projektet är genomfört inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet.