Uppdrag

JM - Sjövikshöjden

Sjövikshöjden etapp 6 är den sista etappen av bebyggelsen på Sjövikshöjden och har en ambition om att ta tillvara områdets dramatiska nivåskillnader på bästa sätt. Då förskoleplatser saknades integrerades även en förskola i uppdraget, vilket resulterade i sex stycken avdelningar i husets två nedre våningar.

Projektet består av tre byggnadsvolymer som är tvärställda mot höjdkurvorna, och vetter med korta gavlar mot nordväst respektive sydöst. Husvolymerna länkas samman genom ett garage beläget under mark med infart från gatan som matar området.

Projektet genomfördes inom ramen för Erséus Arkitekters verksamhet. Sedan 1 juni 2023 ingår Stockholmskontoret i Yellon.