Arkitektur

Yellon skapar upplevelserik och identitetsbyggande arkitektur. Vi formger urbana miljöer, byggnader och interiörer som har det gemensamt att ett tätt samarbete med vår uppdragsgivare skapar förutsättningar för ett framgångsrikt resultat. Vi har stor erfarenhet av att genomföra projekt internationellt, nationellt och lokalt; och i alla skalor och skeden från tidiga programutredningar till detaljprojektering. Exempel på projekt är masterplaner, bostäder, utbildningslokaler, kommersiella fastigheter för bland annat handel, kontors- och hotellverksamhet, offentliga byggnader såsom museibyggnader och domstolsbyggnader. Många av projekten har ofta en avancerad logistik och ett mycket komplext program.

Vi erbjuder allt ifrån koncept till detaljutformning av arkitektur som kommunicerar ditt varumärke. Alla projekt utvecklas med respekt för funktionella, etiska, miljömässiga och inte minst ekonomiska aspekter. Vi arbetar med idéskisser, visualiseringar, programhandlingar, systemhandlingar, bygglov, bygghandlingar, relationshandlingar, lokalmanualer, inredningar, arbetsplatsutredningar, föreläsningar, utbildningar och rådgivning.

Epic
Skanska

Segel – nytt landmärke i Sollentuna
Borätt/Seniorgården

Rättscentrum Örebro
Norrporten

Transformatorstation
Jönköping Energi

Science park
Jönköpings kommun

Kuvertteamet
Kuvertteamet

Fasadsystem
Kozmoz

Ny interiör och inredning
Jönköpings Länsmuseum

Huvudkontor
Riksbyggen

Flexibelt kontorskoncept
Flexator AB

Skaraborgs Tingsrätt
Lorentzon Fastigheter AB

Kallbadhus Jönköping
Föreningen Jönköpings Kallbad

Smedstorp
Privat

Hotel Match Tower
NCC Sverige AB

Stadsvilla 2
BRF Bore

Huvudkontor och butik
Edströms Maskin AB

House of Sweden
Statens Fastighetsverk

Wayne´s Coffee
Norrporten

Domstolarna Jönköping
Norrporten

Blomstergarden
Asecs