Logotyp & profil

Du måste bli igenkänd och tydlig med bara en blick. Yellons erfarenhet av olika branscher, distributionskanaler och medier gör att du får en både praktisk användbar och hållbar visuell identitet som tydliggör ditt varumärkes kärnvärden och önskade positionering.