Constructing evolutionKund: Proyk

Uppdrag

Proyk är ett resultat av Yellons förmåga att identifiera möjligheter till affärsutveckling, designa kommersiella lösningar därefter och verkställa säljande marknadskommunikation.

Som arkitekter, byggingenjörer och industridesigners insåg vi att det fanns en lucka i byggbranschens digitalisering. På kontoren arbetade man digitalt, men på arbetsplatserna gällde fortfarande utskrivna ritningar. Eftersom ändringar i ritningarna sker kontinuerligt var risken överhängande för fel, spill och onödigt arbete.

De få digitala ritningshanterare som fanns tålde inte den tuffa verkligheten och mötte inte de praktiska behoven när ritningar ska översättas till praktiskt hantverk.

Utmaning

Efter flera lyckade arbetsplatstester var det i december 2018 dags att lansera Proyk brett. Samtidigt stod marknaden inför en period med budgetbeslut. Det gällde att välja kanaler där konverteringen från kännedom till försäljning var störst. Dessutom behövde kommunikationen snabbt och enkelt tydliggöra de särskiljande argumenten för Proyk.

Lösning

Yellons kompetenser arbetade parallellt inför lanseringen. En designuppdatering genomfördes och en ny grafisk profil utvecklades. Kommunikationskonceptet ”Get to work” togs ut i film, webbplats och digital marknadsföring inklusive utvalda sociala plattformar. Den externa lanseringen skedde andra veckan i december 2018.

Enter Proyk