Strategi

Koll på priolistan? Yellons strategier tar varumärken till önskad position genom att prioritera rätt saker. I varumärkesplattformsarbetet tydliggör vi kopplingen mellan varumärket, affären, målbilden, målgruppen, konkurrenter, trender och omvärlden. Därefter lägger vi upp strategin, strukturerar fundamentet och planlägger implementering och aktivering.