Arkitektur Design Reklam Strategi

Yellon har lång erfarenhet av att utveckla strategier som tar varumärken till önskad position. I arbetet med varumärkesplattformen tydliggör vi kopplingen mellan varumärket, affären, målbilden, målgruppen, konkurrenter, trender och omvärlden. Därefter lägger vi upp en hållbar strategi.