Uppdrag

Meqify - Varumärkesstrategi

Meqify har fått en ny plattform att stå på, framtagen utifrån Yellons varumärkesmodell där vi beskriver önskad position, strategisk målgrupp och kärnvärden. Slutligen framställs ett ”positioning statement” och ett löfte till marknaden.