Uppdrag

Byggbranschens Yrkesnämnd

För BYN har vi tagit fram en ny varumärkesstrategi. Den har som syfte att finnas som en kompass genom organisationens verksamhet och kommunikation. Strategin ska ge ökad tydlighet och skapa en position i marknadens medvetande. Slutmålet är att öka antalet sökande till BA-programmet.