Interiör & inredning

Mer än någonsin är insidan ett mervärde. Yellon utvecklar koncept för kontor, restauranger och utställningar men också för specialfastigheter såsom domstolar. Tillsammans med våra industridesigners kan vi ta fram unika produkter. Vår kunskap om logistik, ytskikt och materialkännedom samt samarbetet med kända leverantörer ger dig dessutom en genomtänkt och hållbar miljö med hög kvalitet. Vi kan även ta fram en taktisk plan och projektleda det praktiska utförandet, alltifrån bygget till stylingen.