Uppdrag

Catena - Catena-huset

Catena-huset i Helsingborg, tidigare känt som Allerhuset, byggdes från början till Aller Media. Förutom arbetsplatser, rymde byggnaden även tryckpressar, squashhall, biograf och en restaurang. När fastighetsbolaget Catena förvärvade byggnaden, skulle de istället hyra ut kontorsytorna till externa hyresgäster. Yellon fick i uppdrag att gjuta nytt liv i entréhallen.

Utmaning

I entréhallen stod bland annat en stor receptionsdisk, som nu saknade funktion. Lokalen var i behov av ett modernare utseende och rymma funktioner som kunde vara till nytta för de nya hyresgästerna.

Lösning

Utöver att hyra kontorslokal kan hyresgästerna i Catena-huset nu ta emot besök, fika och hålla mindre möten i lounge-miljö – utan att behöva ta sig till kontoret.

Lokalen planerades med tydliga zoner för möten, väntplatser och lounge. Inredningskonceptet och kulörpaletten är inspirerad av byggnadens historia från 1974, målet var att behålla känslan av arkitekturen och samtidigt ge entrén ett modernt uttryck. För att lyckas med helheten uppdaterades även skyltprogrammet och belysningen byttes ut.