Uppdrag

SLU - Campus Alnarp

Sverige Lantbruksuniversitet hade uppmärksammat att man hade en något bortglömd yta på loftet ovanför biblioteket. Studenterna uppehöll sig ändå där mellan föreläsningar tack vare att det fanns ett antal mindre grupprum. Miljön var sliten med och möblerad med ett hopplock av möbler.

Utmaning

Utgångspunkten var att möbler skulle göra ytan mer attraktiv, men det visade sig att behovet var större än så. Den senaste renoveringen gjordes på 90-talet, och en totalrenovering med ny ventilation, belysning, ytskikt, rumsindelning och färgsättning formades och beställdes av SLU.

Lösning

I workshops med studenter och personal formades en vision som innebar att rummet skulle bli en trivsam mötesplats för studenter och personal genom att erbjuda studiemiljöer för både enskilda studier och grupparbeten.

I en informell studiemiljö kan studenterna förfoga fritt över ytan och välja att sitta där det passar bäst för stunden. Ungefär som ett aktivitetsbaserat kontor. Enskilda koncentrationsplatser varvas med projektplatser, grupprum och läsfåtöljer. Det är en studiemiljö som efterfrågas alltmer av universitet och högskolor.

Utöver att kunna erbjuda utmärkta akademiska förutsättningar och resultat, är attraktiva studiemiljöer en mycket viktig del för lärosätets varumärke. Projektet omfattar nya produkter, men även återbruk och renovering av befintliga möbler. Dessutom finns specialritade produkter som passar väl in i den förfinat råa känslan som loftet erbjuder med sina drygt 10 meter till nock.