Uppdrag

Hultsfreds kommun - Hultsfreds bibliotek

När Hultsfreds bibliotek byggdes om skulle sex verksamheter samspela under samma tak. Vi fick i uppdrag att ta fram kulörpalett, ytskikt och material samt utforma den fasta och lösa interiören i hela byggnaden.

Utmaning

Hultsfreds bibliotek ska gestalta öppenhet, nyfikenhet, mångfald och kreativitet. Samtidigt behövde verksamheternas behov täckas, både när det gällde planlösning och logistik för ett fungerande samarbete.

Lösning

Biblioteket blev en tillgänglig och attraktiv samlingsplats. Miljön främjar kreativitet och när man rör sig genom rummen uppstår nyfikenhet ur de organiska formerna. Både ytskikt och kulörer är lugna och naturnära för att skapa en harmonisk miljö.

Barnhörnan består av en sitt-trapp och en mysig soff-nisch, där barn och vuxna kan sitta tillsammans.