Uppdrag

Fagerhult - Kontorslandskap

När belysningsföretaget Fagerhult expanderat behövdes fler arbetsplatser och lagerlokalen på källarplan passade bra. Yellon fick i uppdrag att förvandla lokalen till ett kontorslandskap med bevarade detaljer från lagrets historia.

Utmaning

Lagerlokalen saknade insläpp av dagsljus och utrymmet behövde erbjuda olika typer av arbetszoner för att fylla sin nya funktion. Samtidigt skulle en tydlig länk till övre våningsplan finnas för att stärka förbindelsen mellan de olika avdelningarna.

Lösning

Fasaden anpassades med glaspartier och de gamla garageportarna ersattes av fönster. En interntrappa förstärker förbindelsen mellan våningsplanen och har en central roll för gemensam samling. Byggnadens ursprungliga ytskikt bevarades i den mån det gick. För möten och privata kontor skapades boxar tillverkade i furuplywood.

Minimalistiska rum utformade som fristående plywoodboxar i kontorslandskapet. Furupanelen är applicerad med 3mm mellanrumför att förstärka plywoodens format.

Som kontrast till kontorslandskapets ljusa furuplywood utformades toaletternas förrum med en svart furuplywood.

Ett kontrasterande mörkt kök och pentry bryter av mot det ljusa kontorslandskapet. Köket har ett internt samband med både utställningsyta och fikazon.