Sociala medier

Vill du bli gillad och delad? Yellon utvecklar engagerande content och digitala kampanjer. I våra strategier får de sociala medierna en kontext och samspelet mellan olika kanaler samt flödet till webbplatsen optimeras. Vi fungerar som redaktörer och tar hand om all praktisk hantering, inklusive contentplanering som säkrar att innehållet har rätt syfte, stärker varumärket och skapar en relation med målgruppen. Självklart får du kontinuerliga avstämningar och rapporter.