Mekanik

Vi skäms inte, industridesignens nördigaste sida är den som bäddar för kommersiell framgång. Yellon levererar hela kedjan från koncept till konstruktions- och tillverkningsunderlag, modellering samt prototypframtagning. Vid behov tar vi även ansvar för verktygen. Nära samarbete med prototyptillverkare gör processen effektiv.