Uppdrag

Satcube - Satcube Ku

Satcube Ku är en portabel satellitmottagare med kraften att demokratisera internet och sammankoppla hela världen. Yellon har designat mottagarens gränssnitt och hårdvara, vilket gett en prisbelönt användarupplevelse och stora marknadsandelar för Satcube.

Utmaning

Genom att ge uppkoppling på platser utan digital infrastruktur eller mobiltäckning kan Satcube Ku bland annat underlätta expeditioner, nyhetssändningar och hjälpinsatser. Att det finns flera användningsområden, ställer höga krav på produktens utformning, tillgänglighet och användarvänlighet.

Lösning

Satcube Ku väger behagliga 8 kilo och ger upp till 20 Mbps hastighet. Den är lätt att ta med, enkel att använda och ger stark uppkoppling på mindre än en minut. Satcube Ku ger tillgång till snabbt bredband över hela världen.

En minut från omvärlden

För att uppnå användarvänlighet gäller det att hitta balans mellan analogt och digitalt. Det krävs omsorg bakom varje reglage och funktion. För att koppla upp, positionerar användaren Satcube Ku på lämplig plats och justerar riktningen mot satelliterna med olika reglage. Processen är analog, men en digital assistent leder användaren till bästa uppkoppling. Kombinationen gör att användaren kan etablera stark uppkoppling på under en minut.

Vikten av att testa sig fram

Tillsammans med Satcube utvecklade vi flera alternativ för ett digitalt gränssnitt. Målet var att användaren skulle få pedagogisk information kring nuläget och guidning till vad som behöver göras för att uppnå starkare signalstyrka. Genom att animera olika funktioner och element kunde vi skapa ett diskussionsunderlag som gjorde det enkelt att testa och utvärdera de olika förslagen.

Enkel att navigera och justera

För att förenkla användningen har vi utvecklat ett skräddarsytt användargränssnitt med tydligt och inbjudande utseende. Hålformen i den skyddande displayen släpper igenom analoga knappreglage, vilket gör att Satcube Ku kan användas med handskar. Det kan behövas på nordpolen och andra isolerade platser.

Full av energi

En viktig del i vår designprocess är att identifiera produktens livscykel för att på riktigt förstå hur och var den kommer att användas. Utöver enkelt underhåll, hög användarvänlighet och effektiv produktion, måste de små detaljerna sitta. Som att det ska vara enkelt att se vilket batteri som behöver bytas och att bytet kan ske snabbt och smidigt på stående fot.

Framtiden är uppskjuten

Satcube Ku fungerar utmärkt idag, men kommer bara att bli bättre. Tack vare de tiotusentals satelliter som olika aktörer skjuter upp till stratosfären blir det ännu enklare att koppla upp via satellitmottagare.