Värderingar viktigare än VD:ar

I de bästa av organisationsvärldar behövs inga chefer. Där är det de goda värderingarna som styr. Och goda värderingar är många gånger viktigare än starka chefer. Men en organisation som saknar chefer behöver ha starka fundament; fungerande dynamiska team.

Enligt denna filosofi blir ett plus ett alltid minst tre. Och allt som skapas blir bättre om skapandeprocessen sker i symbios. Tillsammans, i idéutbyte mellan människor med olika erfarenheter och med olika bakgrund. I möten över traditionella yrkesgränser och kompetensområden.

Inget företag är en enmansshow, det handlar om att hitta en gemensam drivkraft hos människor som vill jobba ihop mot samma mål. Medan specialistkompetens är prispressat över tid finns det ett bestående värde i välfungerande gruppdynamik.

Men för att det chefslösa samhället och de medarbetarstyrda organisationerna ska fungera i praktiken behöver vi skynda långsamt. Det gäller att inte ha för bråttom framåt, att vattna där det växer och att se varje dag som en chans till tillväxt. Och för att släppa medarbetare fria – utan chefer – krävs förstås ramverk, processer och metoder. Och förstås, gemensamma mål, öppet klimat och framförallt, medarbetare som delar visionen.

Yellon har utvecklats från att vara vara småländskt försiktiga till att våga vara innovationsdrivna och organisatoriskt experimentella. Och idag har vi en VD som enligt egen utsago vill avveckla sig själv på sikt.

”Det här är ett arbetssätt som inte alltid är ekonomiskt försvarbart varför jag har fått boxa mig fram en del hel genom åren. Det gäller att hitta sina roller för att få en fungerande och lönsam vardag och nu är vi vid en punkt där kulturen börjar sätta sig själv. När människor som har olika kompetenser hittar sina roller i en grupp uppstår en ovärderlig drivkraft som inte är beroende av starka chefer. Men viktigast av allt är att vi fortsätter vara autentiska, sanna mot oss själva. Bara om vi är på riktigt i vardagen kan vi nå framgång.”

Marks Leijonberg, VD

Sök jobb hos oss!

Se våra lediga tjänster