Arbeta strategiskt för operativ framgång – och om varför genvägar lätt blir senvägar

Det tycks finnas ett missförstånd i affärsvärlden om ett motsatsförhållande mellan strategi och genomförande. Men faktum är att det strategiska arbetet är generatorn som får fart på hela maskineriet. Strategi är en förutsättning för det operativa arbetet, och i nästa steg – för din framgång.

Långsiktigt strategiskt arbete är nödvändigt och det är alltid klokast att tänka efter före. Ändå använder ovanligt många nuet och dagsformen som kompass när de lägger kursen i företaget. Men att fatta ad hoc-beslut, utan analys och insikter är ett högrisktagande som i längden kan få förödande konsekvenser. När varje problem löses isolerat är det lätt att glömma det långsiktiga målet. Det senast sagda blir snabbt lag och kultur – och analysen sträcker sig ofta inte längre än från den ena dagen till den andra. Följden blir en krokig väg av aktiviteter, som visserligen håller medarbetarna sysselsatta, men de förflyttar varken berg eller styr företaget i rätt riktning mot gemensamma mål.

Men, är det inte bra att få saker att hända?

I många företagskulturer hyllas ofta ’doers’ som kläcker snabba idéer och som ”får saker att hända” och det är inget fel alls, men för att fatta riktigt bra, snabba, operativa beslut behöver det finnas en långsiktig strategi. En strategi att enas kring, som pekar ut en gemensam riktning och som gör det lätt att utveckla rätt erbjudande. Som attraherar nya och gamla kunder och gemensamma målbilder som stärker sammanhållningen inom gruppen. När alla vill åt samma håll ökar motivationen och inspirationen. Och när framgången kommer, vilket den gör när man förenar strategiskt och operativt arbete, delar teamet stoltheten och den interna kulturen växer sig stark.

Så vad är kontentan?

Att arbeta på ett strategiskt sätt, byggt på kunskaper om nuläge och framtid, hjälper dig att göra kloka vägval. Med insikterna i ryggen kan vi både utveckla lösningar, erbjudanden och kommunikation som tillfredsställer marknaden och kundernas exakta behov. Då utvecklar vi  det utbud (och erbjudande) som kunderna efterfrågar, redan innan de frågat efter det. Genom att arbeta strategiskt ger vi oss en möjlighet att alltid ligga steget före.

Resultatet blir ett starkt och konsekvent företag som utvecklar och stärker sin position och som genom sina kunskaper om marknaden och kunderna ständigt tillför riktig nytta. Och när efterfrågan ökar kan företaget växa och ta fler marknadsandelar – och din framgång är ett faktum.

Mer kunskap inom kort.

I en värld av ökande konkurrens och tuffare krav, blir det allt viktigare att ha koll på riktning och mål för att kunna hålla kursen. Alltså att arbeta strategiskt. Inom kort kommer vi på Yellon bjuda dig till ett seminarium där vi delar med oss av kunskap om att arbeta strategiskt. Så håll utkik och anmäl dig, så ses vi!

 

I en värld av ökande konkurrens och tuffare krav, blir det allt viktigare att ha koll på riktning och mål för att kunna hålla kursen. Alltså att arbeta strategiskt.

Kontakta oss på Yellon för rådgivning