Arbeta strategiskt för operativ framgång – och om varför genvägar lätt blir senvägar

Det tycks finnas ett missförstånd i affärsvärlden om ett motsatsförhållande mellan strategi och genomförande. Men ofta är det strategiska arbetet en generator som får fart på hela maskineriet. Strategi är en förutsättning för det operativa arbetet, och i nästa steg – för din framgång.

Det är alltid klokast att tänka efter före. Ändå använder många nuläget och dagsformen som kompass när de lägger kursen i företaget. Men att fatta ad hoc-beslut, utan analys och insikter är ett högrisktagande som i längden kan få förödande konsekvenser. När varje problem isoleras är det lätt att glömma det långsiktiga målet. Det senast sagda blir lag och kultur – och analysen sträcker sig sällan längre än från den ena dagen till den andra. Följden blir en krokig väg av aktiviteter, som visserligen håller medarbetarna sysselsatta, men som varken förflyttar berg eller styr företaget i rätt riktning.

Men, det viktiga är väl att få saker att hända?

I många företagskulturer hyllas ofta ’doers’, de som kläcker snabba idéer och ”får saker att hända”. Det är inget fel alls, men för att fatta bra, snabba, operativa beslut behövs en långsiktig strategi. En strategi att enas kring, som pekar ut en gemensam riktning och som gör det lätt att utveckla rätt erbjudande. Som attraherar nya och gamla kunder och som genom gemensamma målbilder stärker sammanhållningen inom gruppen. När alla vill åt samma håll ökar motivationen och inspirationen. Och när framgången kommer, vilket den gör när man förenar strategiskt och operativt arbete, delar teamet stoltheten och den interna kulturen växer sig stark.

Så, vad är kontentan?

Att arbeta på ett strategiskt sätt, byggt på kunskaper om nuläge och framtid, hjälper dig att göra kloka vägval. Med insikterna i ryggen kan du utveckla lösningar, erbjudanden och kommunikation som tillfredsställer marknaden och kundernas exakta behov. Då får du ett utbud (och erbjudande) som kunderna efterfrågar, redan innan de frågar efter det. Genom att arbeta strategiskt ger du dig själv möjligheten att alltid ligga steget före.

Resultatet blir ett starkt och konsekvent företag som utvecklar och stärker sin position, och som genom sin kunskap om marknaden och kunderna ständigt tillför riktig nytta. Och när efterfrågan ökar kan företaget växa och ta fler marknadsandelar – och din framgång är ett faktum.

I en värld av ökad konkurrens och tuffare krav, är det absolut nödvändigt att ha koll på riktning och mål för att hålla kursen.

Kontakta oss, så hjälper vi dig