UX-writing och microcopy – en förklaring och fem exempel

Begreppet UX-writing, microcopy och professionen UX-writer fick stort genomslag 2018. I början hade få hört talas om det och de som snappat upp begreppet, försökte förstå vad det innebar och hur man bemästrar det. När året närmade sig slut, hade tillräckligt många pusselbitar fallit på plats och flera svenska företag i digital framkant sökte antingen en egen UX-writer eller en byrå med kompetensen.

Så, vad skiljer UX-writing från klassiskt reklamskrivande? En UX-writer skriver för digitala kanaler, som en webb eller en app, för att göra besöksupplevelsen bättre. Texterna är alltid kärnfulla och koncisa, tonen är oftast personlig och språket är vardagligt. En UX-writer måste förstå besökarens syfte och med ord (microcopy) göra den digitala resan mot ett köp eller en kontakt så tydlig, bekväm och lustfylld som möjligt.


”Another user with this username already exists. Maybe it’s your evil twin. Spooky.” Det går utmärkt att använda personlig ton och humor i ett felmeddelande. Kika bara på Mailchimp.

Snabb action och snabba fördelar från Klarna.

Hur det fungerar från Dollar Shave Club.

Men, precis som i reklamskriveri, är skrivandet och historieberättandet fortfarande grunden i det hela. Helheten är upplevelsen. Därför jobbar UX-writers hand i hand med UX-designers genom hela app- eller webbprojektet. Ordvalen, tonen, vägledningen och uppmaningarna är lika viktiga i informationsstycken som i formulärsfält, 404-sidor och i knappbeskrivningar. Det finns en upplevelserik värld bortom ”Läs mer” och ”Sidan kunde inte hittas”.


Copy och design i ett upplevelseberikande samspel från Spotify.

En avskalad registrering där ett enda svarsalternativ är allt som behövs. Iallafall till att börja med. För att underlätta ger Tumblr hellre namnförslag än att låta rutan vara tom eller fyllas av name@email.com.

Vill du veta mer om UX-writing och hur vi kan ge dig och dina kunder en bättre digital upplevelse?